Profil

Vision & Mission

Fremtidens udvikling- og eksistensberettigelse er afhængig af, at vores samfund i højre grad, bliver mere energi bevist. En af de ting, vi som mennesker kan gøre er, at energioptimere vores elinstallationer. 


Det er Mini – ELs mission, at servicere og rådgive de kunder, der er i de områder virksomheden har afdelinger. Virksomheden skal som hovedregel servicere, vedligeholde og installerer nye komfortable og energi rigtige elinstallationer.


Vores kompetencer, specialer og høje grad af faglighed er hele fundamentet, for at kunne imødekomme vores kunders ønsker og behov. Samtidig er det altafgørende for os, at vores arbejdsområder og produkter er relevante for vores kunder. Det kan kun ske gennem fornyelse, dialog og ægte engagement.

 

Kort sagt: Vi møder kunden dér, hvor kunden er. Det gælder i det daglige samarbejde, hvor vi er lydhøre over for nye udfordringer og krav. Det gælder helt konkret ved, at indrette vores organisation, så vi geografisk og fagligt matcher markedet.


Kvaliteten af disse installationer skal opstå i sammenspillet mellem de enkelte kunder og Mini – EL.


Dine behov, Vores løsninger!Mini - El Stationsvej 15 4970 Rødby Mail: Info@mini-el.com Telefon: 71 99 45 00 CVR: 34 11 88 25