Hvad betyder det?

Det et vigtig når man læser en elrapport at forstå hvad det er der står - derfor har vi her forsøgt at give en lille forklaring på hvad de forskellige tinge betyder og hvordan man bør forholde sig, når man læser rapporterne.


Hvert ulovligt forhold og funktionsfejl der identificeres ved eleftersynet gives en karakter der svarer til, hvor alvorligt forholdet er:


IB – Ingen bemærkninger.


K0 – Praktisk eller kosmetisk mangel.


K1 – Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden.


K2 – Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen.


K3 – Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen.


UN – Bør undersøges nærmere.


En høj karakter i forbindelse med et el eftersyn er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift. Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som vi giver og prisen på at få gjort elinstallationen lovlig/funktionsdygtig. Der kan være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som kan indebære alvorlig risiko for personskade eller brand, hvis der ikke gøres noget.Mini - El Stationsvej 15 4970 Rødby Mail: Info@mini-el.com Telefon: 71 99 45 00 CVR: 34 11 88 25