El - eftersyn

Om eleftersyn


Mini - EL er medlem af sikkerhedstryrelsens eleftersynsoridning.


Eleftersyn er en del af huseftersynsordningen, hvis hovedformål er at beskytte køber og sælger mod problemer med mangler ved fast ejendom i forbindelse med køb og salg.Huseftersynet indeholder både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Disse to rapporter danner grundlag for et tilbud om ejerskifteforsikring. Sælger kan nemlig blive fritaget fra sit 10-årige ansvar, hvis han fremviser følgende:


 en tilstandsrapport

 en elinstallationsrapport

 et tilbud om ejerskifteforsikring

 et tilbud om, at sælger betaler halvdelen af forsikringspræmien, før køber underskriver købsaftalen.


Ejerskifteforsikringen vil beskytte køber mod de eventuelle fejl og mangler, der ikke er nævnt i rapporterne.


Elinstallationsrapporten er en skriftlig rapport, der indeholder resultater af gennemgangen af bygningens elinstallationer. Rapporten oplyser, i hvilket omfang elinstallationerne er funktionsdygtige og lovlige.


Lær mere om eleftersyn - her!


- Kontakt os og få mere at vide om eleftersyn -Mini - El Stationsvej 15 4970 Rødby Mail: Info@mini-el.com Telefon: 71 99 45 00 CVR: 34 11 88 25